header

Een paar maand geleden lieten we u weten dat de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer open is. Inmiddels zijn er meer dan 500 aanvragen ingediend voor een bedrag van ruim € 1,3 miljoen. Op dit moment is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bezig met de beoordeling van de aanvragen. Wilt u gebruikmaken van de subsidie?

Onlangs heeft de gemeente Deventer haar concept-Energieplan gepubliceerd. In dit plan wordt door middel van een viertal scenario’s aangegeven hoe de bestaande ambitie van de gemeente, ‘Energieneutraal in 2030’, kan worden bereikt. Het plan toont een enorme ambitie. We juichen de ambitie van de gemeente toe, maar als praktijkmensen dubben we of het realistisch is om al in 2030 energieneutraal te willen en kunnen zijn.

Samen met Duurzaam Diepenveen heeft Deventer Energie Coöperatie op dinsdagavond 29 oktober in het Kulturhus Diepenveen een infoavond gehouden met als onderwerp "Van het (aard)gas af". De avond was goed bezocht door ca. 60 personen. Na een korte energie quiz verzorgde energie adviseur Henk Kasper een presentatie. 

De voortgang van het postcoderoosproject wat in Noord Deventer (postcodes 7412, 7413, 7414, 7415 en 7431) gerealiseerd gaat worden, verloopt iets minder voorspoedig dan gepland en verwacht. Sinds dit voorjaar zijn de voorbereidingen in volle gang. Naast voldoende deelnemers is er echter ook een geschikt dak nodig om de zonnepanelen op te plaatsen.

Deventer Energie heeft meegedaan met de energy-pitch van Natuur en Milieu Overijssel. We hebben twee zaken naar voren geschoven die in het oog springen: het komende duurzaamheidscentrum, en de regionale samenwerking met de zuster coöperaties in Stedendriehoek. Onze pitch is nu uitgekozen tot een van de drie finalisten. Daarvoor krijgen we een prijs van minstens € 1000, en de kans om een mooi filmpje te maken.

De halfjaarlijkse ledenvergadering vindt dit jaar plaats op dinsdag 10 december in het wijkcentrum van Vlotenhof in de Zandweerd. Onze nieuwe penningmeester Geert Klein Ovink zal zijn eerste begroting aan u voorleggen. Machiel Karels van Buro Loo zal een verhaal houden over een van de eerste grote klimaatprojecten van Deventer.

Op zaterdagmiddag 8 februari wordt met een spetterend festival voor jong en oud, met als speciale gast Marjan Minnesma, het Duurzaamheidscentrum geopend. De Deventer Energie Coöperatie en Ulebelt hebben samen een 2-jarenplan uitgewerkt voor de invulling van het centrum. De gemeente heeft voor 2 jaar geld beschikbaar gesteld.

We hebben van de gemeente de opdracht -en het geld- gekregen om ook in 2020 met ons energieloket en met onze wooncoaches burgers advies te geven over verduurzaming. Ons energieloket en onze wooncoaches worden steeds meer en steeds beter door de inwoners van Deventer gevonden. Landelijk ziet men de noodzaak en het nut van energieloketten en wooncoaches ook steeds meer in.

De stikstofcrisis heeft vroem-vroem partij VVD van zijn 130 km/uur geloof doen vallen. Dat was de enige manier om de bouw weer aan de gang te helpen. Nu heb ik geen enkel probleem met wat rustiger aan rijden. Maar het is wel een teken aan de wand dat de rechter, na het beruchte Urgenda vonnis, nu weer tweemaal (stiktof en PFAS) de overheid tot de orde roept.

divider

Samen maken we Deventer klimaatneutraal. Doe mee!

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.