header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Inwoners uit Deventer zijn positiever over de twee windmolens die in 2015 op Kloosterlanden zijn geplaatst dan voor de bouw. Dit blijkt uit een onderzoek onder inwoners van Deventer en Epse. Een klein deel van de Deventer inwoners ervaart overlast door de komst van windmolens. Zo blijkt uit onderzoek van de gemeente Deventer.

Resultaten onderzoek

De komst van de windmolens heeft tot veel discussies geleid tussen voor- en tegenstanders. Tijdens die debatten bleek dat mensen zich moeilijk konden voorstellen hoe zij de aanwezigheid van twee windmolens zouden ervaren. De gemeenteraad van Deventer heeft daarom besloten de ervaring van inwoners na een jaar te laten onderzoeken.

Dit zijn de uitkomsten.

Forse meerderheid Deventer is positief

Een forse meerderheid van de Deventer inwoners denkt positief over de duurzame energieproductie bij de A1. Vorig jaar was 56% van de inwoners positief. Nu de windmolens er een jaar staan is 68% positief. Van de Deventenaren zegt 42% trots te zijn op de windmolens, 30% niet trots en 28% is neutraal. Van de ondervraagden zegt 5% overlast van de windmolens te ervaren, in Colmschate-Zuid ligt dat percentage op 10%.

In Epse zijn voor en tegen gelijk

Ook in Epse heeft de feitelijke ervaring met de windturbines geleid tot een genuanceerdere mening, vergeleken met een jaar geleden. Hier is 34% positief ten opzichte van 22% vorig jaar. Meer dan een derde (36%) ervaart overlast door de windmolens. Positieve en negatieve opinies houden elkaar nu ongeveer in evenwicht.

Gebruikte onderzoeksmethode

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van het Deventer Digipanel. Het Digipanel bestaat uit bijna 1600 panelleden. Hiervan hebben 1063 leden meegedaan. In Epse zijn 516 huishoudens per brief benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Hiervan zijn 116 vragenlijsten digitaal geretourneerd.

Draagvlak voor meer windmolens in de toekomst

Het onderzoek van de gemeente is uitgevoerd tegen de achtergrond van de vraag of er in Deventer ruimte en draagvlak bestaat voor groei van het windenergievermogen. Deventer Energie concludeert dat het onderzoek voldoende draagvlak aantoont voor de plaatsing van nog enkele windturbines, mits op locaties die net zo geschikt zijn als de huidige locatie van Windpark Kloosterlanden. Deventer Energie hoopt en verwacht dat het gemeentebestuur en de gemeenteraad – in het licht van de breed gedragen doelstelling ‘Deventer Energieneutraal in 2030’ – willen meewerken aan extra windenergiecapaciteit in Deventer. Deventer Energie wil hieraan graag haar bijdrage leveren.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.