header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Onlangs heeft de gemeente Deventer haar concept-Energieplan gepubliceerd. In dit plan wordt door middel van een viertal scenario’s aangegeven hoe de bestaande ambitie van de gemeente, ‘Energieneutraal in 2030’, kan worden bereikt. Het plan toont een enorme ambitie. We juichen de ambitie van de gemeente toe, maar als praktijkmensen dubben we of het realistisch is om al in 2030 energieneutraal te willen en kunnen zijn.

Dus: goede richting, enorme ambitie, maar misschien wel te veel voor een periode van -maar- 10 jaar. Via een energietool-‘app’ kan iedereen zelf de effecten van verschillende scenario’s ervaren.

Wat gaat Deventer doen om in 2030 energieneutraal te zijn

Los daarvan is de gemeente inmiddels ook gestart met het formuleren van haar bijdrage om de doelen van het Klimaatakkoord voor 2030 te halen. We zijn benieuwd of Deventer in de Regionale Energiestrategie (RES) zal aanbieden om zo veel te doen dat Deventer in 2030 daadwerkelijk energieneutraal zal zijn.

Voor 1 juni 2020 concept-bid gereed

Hoe gaat het in de RES? Nederland is daarvoor in 30 energieregio’s opgedeeld; Deventer maakt deel uit van de regio West-Overijssel. Voor 1 juni 2020 moet elke regio haar ‘concept-bid’ uitbrengen voor het Klimaatakkoord, de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES). In het Klimaatakkoord wordt ervan uitgegaan dat in 2030 landelijk 49% CO2-reductie wordt gerealiseerd. De totale opwek van elektriciteit moet dan voor 70% uit duurzame bronnen komen, waarvan meer dan de helft uit ‘Wind op Zee’.

Alles zelf doen?

In het Klimaatakkoord wordt dus lang niet alle elektriciteit lokaal opgewekt, en komt een belangrijk deel elektrische energie vanaf de Noordzee. Wij vinden dat Deventer véél méér moet doen dan we nu doen, en vooral véél méér moet opwekken dan we nu doen, maar ook dat Deventer niet álles zelf hoeft op te wekken. In het Energieplan wordt hiervan wel uitgegaan. We horen dat de gemeente in elk geval ook de in het energieplan voorziene 3 extra windmolens zal gaan inbrengen in de RES.

Gebruikmaken van op zee opgewekte energie?

Het Klimaatakkoord vult de opgave dus anders in dan de gemeente nu doet in het Energieplan. Wij zijn dan ook benieuwd hoe de gemeente in de komende maanden de inzet voor de RES gaat formuleren: op eigen houtje energieneutraal in 2030? Of toch flink méér doen dan nu, maar wel gebruik maken van op zee opgewekte energie ? De Deventer Energie Coöperatie volgt de ontwikkelingen op de voet en denkt graag mee in de vervolgstappen.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.