header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Minister Wiebes heeft het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen. Het door minister Wiebes gemaakte wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Nadat zij hun advies hebben uitgebracht wordt het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd ter behandeling. Minister Wiebes verwacht dat dit nog voor het zomerreces zal gebeuren.

Definitieve afbouwpad

Het kabinet heeft het definitieve afbouwpad voor de salderingsregeling bepaald op basis van de meest recente cijfers. De in de onderstaande tabel genoemde percentages betreffen het deel van de elektriciteit dat door de kleinverbruiker op het net is ingevoed waarvoor nog gesaldeerd mag worden. Voor het overige deel ontvangen kleinverbruikers uitsluitend een redelijke vergoeding van de leverancier.

Kalenderjaar                      Definitieve afbouw (maart 2020)
2023 91 procent
2024 82 procent 
2025 73 procent 
2026 64 procent 
2027 55 procent 
2028 46 procent 
2029 37 procent 
2030 28 procent 
2031 0 procent 

Terugverdientijd

Voor zonnesystemen die voor 2022 zijn aangeschaft wordt met dit afbouwpad de terugverdientijd door TNO berekend op ongeveer 7 jaar. Bij systemen die na 2022 worden aangeschaft loopt de terugverdientijd geleidelijk op naar ongeveer 9 jaar. ‘Het kabinet verwacht dat er hiermee de komende jaren een eenvoudige, gebruiksvriendelijke regeling blijft bestaan waardoor het voor huishoudens financieel aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen en tegelijkertijd overstimulering wordt voorkomen’, aldus minister Wiebes over de terugverdientijd.

Direct eigen verbruik het meest rendabel

De voorgestelde afbouw van de salderingsregeling heeft geen effect op de vrijstelling van belasting op de elektriciteit die achter de meter zelf wordt opgewekt en direct wordt verbruikt. Daarvoor betaalt een kleinverbruiker nog steeds geen energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE). Het directe eigen verbruik van de opgewekte zonnestroom is dan ook nog altijd het meest rendabel.

Meetinrichting voor aparte registratie verplicht

Voor de afbouw van de salderingsregeling is het nodig dat je – als kleinverbruiker – een elektriciteitsmeter hebt die zowel het gebruik als de teruglevering van elektriciteit op het net apart kan meten. De meeste moderne meters voldoen hieraan.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.