header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

De gemeente Deventer heeft € 810.000 subsidie gekregen van het Rijk uit de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Hiermee kan de gemeente dit jaar inwoners ondersteunen met gratis producten, kortingsacties en advies om energie en geld te besparen.

Sinds februari houdt Deventer Energie op maandag kantoor in het duurzaamheidscentrum. In principe hebben we daar 2 jaar -of misschien langer- onderdak. Dat betekent dat we voorlopig een aantal bureaus, stoelen en vergadertafels over hebben. Duurzaam als we zijn willen we het materiaal niet wegdoen, maar tijdelijk onderbrengen.

Onze halfjaarlijkse ledenvergadering is voorshands gepland op 11 juni 2020 om 20 uur. Het is natuurlijk onvoorspelbaar (of en) hoe we die door laten gaan, hopelijk kunnen we vergaderen met voldoende persoonlijke tussenruimte, mogelijk wordt het een digitale vergadering.

Als een nachtelijk overval, als een onverwachte uppercut, zo voelt dat corona virus. Onze blauwe planeet zucht al langer onder onze parasitaire leefwijze. Is dit moeder Aarde’s straf, haar onverwachte wraak? Nou nee, wat ons nu gebeurt is al lang bekend, al hebben we het niet willen horen.

De gemeente Deventer heeft (RRE) subsidie ontvangen van de rijksoverheid om de verduurzaming te stimuleren. Een van de onderwerpen daarin is het opleiden en gedurende een jaar inzetten van 20 extra energiecoaches. Deze opdracht is aan de Deventer Energie Coöperatie gegund. Vacature gesloten

Door de coronacrisis zijn de geplande besprekingen en presentaties aan gebruikers van het gebouw Kei 13 uitgesteld tot nader te bepalen datum. Daardoor is de besluitvorming over het definitief mogen gebruiken van dit dak ook uitgesteld. Daarnaast is momenteel de vergoeding die deelnemers in een postcoderoosproject mogen verwachten niet duidelijk.

Minister Wiebes heeft een wetsvoorstel gepresenteerd om de saldering van zelf opgewekte elektriciteit gelijkmatig af te bouwen naar nul in 2031. Vanaf 2023 mag er elk jaar 9% minder van de energiebelasting gesaldeerd worden. In 2031 wordt dan de overgebleven 28% naar 0 afgebouwd.

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. De opgave is groot en heeft gevolgen voor iedereen. Bovendien houdt de energietransitie niet op bij de gemeentegrens.

Maart had veel (circa 100) zonuren en de productie van zonne energie kwam daarom ruim 10% boven verwachting uit. Daarmee is in maart al een groot deel van de ‘achterstand’ van de eerste twee maanden weer ingelopen. Omdat de zon een schone energiebron is die nooit opraakt kun je zelf de energie van de zon benutten met zonnepanelen of een zonneboiler op je dak. Wanneer je eigen woning zich echter niet leent voor zonnepanelen op het dak kan je ook meedoen in een collectief project, een zogenaamd 'postcoderoos'project. 

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.