header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Heb je interesse in schone energie, maar is het niet mogelijk om zelf zonnepanelen te plaatsen? Of staat je huis niet gunstig ten opzichte van de zon? Dan is gezamenlijk zonne-energie opwekken op een ander dak de oplossing.

Deventer Energie biedt je de mogelijkheid gemakkelijk zonne-energie op te wekken en daarbij te profiteren van een goed rendement.

Wat is een Postcoderoosproject?

Om iedereen in de gelegenheid te stellen zelf duurzame energie op te wekken heeft de overheid de Postcoderoosregeling in het leven geroepen. Met deze regeling krijgen leden van een coöperatie een energiebelastingkorting op zijn of haar energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Door deze landelijke regeling van de overheid kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar op een financieel rendabele manier aan de slag met lokaal en duurzame energie. 

Nieuwe Postcoderoosregeling miv 1 april 2021

De opzet van de postcoderoosregeling blijft bestaan maar zal veranderen van een fiscale regeling naar een terugleversubsidie. Voor ieder opgewekte kWh elektra zal een deelnemer een (gesubsidieerde) vergoeding ontvangen. De koppeling met de eigen elektriciteitsmeter vervalt hiermee volledig. In de nieuwe opzet zullen de financiële stromen verder worden vereenvoudigd door alle inkomsten en uitbetalingen via een coöperatie of VVE te laten lopen. Wij werken momenteel aan een registratie- en betalingssysteem om goed voorbereid te zijn op deze nieuwe projectopzet.

Deventer Energie helpt

Deventer Energie heeft de kennis en ervaring om een postcoderoosproject te helpen ontwikkelen en realiseren! In 2017 en 2018 heeft Deventer Energie een groot Zonneroosproject gerealiseerd. Inmiddels hebben zich bij Deventer Energie al verschillende buurt-initiatieven gemeld om ook een postcoderoosproject op te zetten. Zij hebben de deelnemers en lokale contacten, wij de kennis om de projecten snel te realiseren. Onze gezamenlijke inzet is om in 2020 minstens twee nieuwe projecten te realiseren.

Meedoen? Meld je vrijblijvend aan

In de hele gemeente Deventer gaan wij postcoderoosprojecten realiseren. Aan de hand van de postcodes van geinteresseerden zien wij waar de meeste belangstelling is. Dus, als je interesse in deelname in een postcoderoosproject hebt, meld je dan (vrijblijvend) aan. Wij noteren jouw gegevens en houden je verder via onze maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte. U ondersteunt ons nog meer door ook alvast lid te worden voor slechts € 20 per jaar.

De voordelen

• Financieel voordeel 
• Milieu - een bijdrage aan een duurzame, schonere leefomgeving
• Lokale economie – voor en door Deventernaren
• Gemak - geen zorgen over installatie, onderhoud en administratie
• Onafhankelijk - je bent niet afhankelijk van de salderingsregeling
• Geen hogere WOZ waarde of verzekeringswaarde van je eigen woning

Download hier de flyer

Neem contact met mij op

Ik ben geïnteresseerd in zonnepanelen op een ander dak. Neemt u aub contact met mij op.
Vul a.u.b. uw naam in.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Vul a.u.b. uw e-mailadres in.
Invalid Input
Ongeldige invoer
Vul a.u.b. uw bericht en/of vraag in.

 • Kan ik met de opbrengst van mijn zonparticipaties mijn maandbedrag verlagen?

  Nee, de voordelen van uw participaties worden na afloop van het productiejaar door uw energieleverancier verrekend met een creditnota en betaling.

 • Ik wil meedoen! Wanneer moet ik betalen?

  Op het moment dat u zich definitief aanmeldt als deelnemer van een postcoderoosproject maakt u het inlegbedrag voor uw participaties over aan Deventer Energie. U ontvangt daarna een door het bestuur van Deventer Energie getekend deelnemerscertificaat. 

   

 • Kan ik ook meedoen als ik zonnepanelen op mijn eigen dak heb?

  Jazeker, er zijn al deelnemers met eigen zonnepanelen die toch meedoen met een postcoderoosproject omdat de eigen panelen niet genoeg energie opwekken. Let wel op dat de opbrengst van uw eigen panelen en de zonparticipaties samen, niet groter wordt dan uw stroomverbruik in een jaar.

 • Op mijn huidige energierekening staat een post 'Korting energiebelasting' (of heffingskorting). Is dat hetzelfde als de korting op de energiebelasting voor deelnemers aan een postcoderoosproject?

  Nee. De zogenaamde heffingskorting geldt voor iedereen en bedraagt in 2019 € 311,62 (incl. btw). Deelnemers aan een postcoderoosproject profiteren daarnaast van de vrijstelling van energiebelasting over hun aandeel in de totale stroomopwek van een postcoderoosproject (bijna 12 Eurocent incl. btw per kWh).  

 • Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan een postcoderoosproject?

  Deventer Energie neemt alle voorwaarden op in een participatiereglement. Dit partipatiereglement wordt opgesteld bij aanvang van een project.

 • Ik heb al winddelen van de Windcentrale/Greenchoice. Kan ik meedoen met een postcoderoosproject?

  Houders van winddelen hebben zich contractueel verplicht bij Greenchoice energie af te nemen. U kunt meedoen als Greenchoice bereid is de vrijstelling van energiebelasting over uw aandeel opgewekte energie in een postcoderoosproject in uw jaarafrekening te verwerken. Houdt u er wel rekening mee dat de stroomopbrengst van uw winddelen en uw zonparticipaties samen, niet hoger mag zijn dan uw jaarlijkse elektriciteitsverbruik.

 • Met hoeveel zonparticipaties kan ik meedoen?

  Zoveel u wilt. Maar wij adviseren om voor ongeveer 80 procent van uw gemiddelde stroomverbruik mee te doen. Als uw participaties meer stroom opwekken dan u verbruikt, krijgt u over het surplus namelijk geen energiebelasting terug. Een voorbeeld: jaarverbruik: 2250 kWh – 20% = 1800 kWh.        1800 kWh : 250 kWh = 7 zonparticipaties.

 • Wat is de postcoderoosregeling?

  Zonneroos is een project volgens de postcoderoosregeling. De officiële naam van deze regeling is Regeling Verlaagd Tarief. Door deze landelijke regeling kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar op een financieel rendabele manier aan de slag met lokale duurzame energie. Bewoners in een bepaald gebied investeren gezamenlijk in lokale, duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers een korting op hun energienota. Deelnemers zijn tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van energiebelasting. De locatie van de geplaatste zonnepanelen bepaalt het gebied. Alle bewoners van deze postcode plus aangrenzende postcodegebieden kunnen meedoen aan dat zonne-energieproject. Om in aanmerking te komen voor deze postcoderegeling is een coöperatie of vereniging van eigenaren nodig. De postcoderoosregeling vloeit voort uit het Energieakkoord 2013 en is bedoeld om de opwekking van lokale duurzame energie te stimuleren.

 • Op mijn huidige energierekening staat energiebelasting. Blijft dit?

  Dit blijft, u krijgt hiervan een deel terug, afhankelijk van het aantal participaties. Over uw aandeel in de stroomopwek van de Zonneroos hebt u recht op vrijstelling van de energiebelasting. Per kWh scheelt dit (incl. btw) bijna 12 Eurocent. Dit voordeel wordt elk jaar achteraf aan u uitgekeerd (als u klant bent of wordt van Pure Energie), ofwel via de jaarafrekening verrekend.

  Over het aantal kWh-en dat u meer gebruikt dan uw aandeel in de Zonneroos betaalt u het normale tarief voor de energiebelasting.

 • Hoe stap ik over naar Pure Energie?

  Overstappen gaat heel eenvoudig. Ga naar deventerenergie.nl en kies de knop ‘energie voor thuis’ of ‘energie voor ondernemers’. Vandaar vindt u de vervolgstappen voor berekening van uw maandbedrag, keuze contractduur en aanmelding. Pure Energie controleert opzegtermijnen van uw huidige leverancier en neemt contact met u op over de gewenste overstapdatum. Na uw instemming maakt Pure Energie de overstap in orde.

  Zo wordt de overstap binnen enkele weken geregeld, komt u nooit zonder energie te zitten en betaalt u nooit aan twee leveranciers tegelijk.

 • Ben ik voordeliger uit bij Raedthuys Pure Energie?

  Raedthuys Pure Energie rekent altijd met concurerende prijzen. Zie onze site deventerenergie.nl, waar maandelijks de nieuwe tarieven vermeld worden. Op onze site kunt u ook berekenen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u overstapt. Houdt daarbij rekening met de extra korting van 0,5 cent/kWh als u meedoet in de Zonneroos. 

 • Ik heb al zonparticipaties. Kan ik het aantal verhogen?

  Als u met meer zonparticipaties wilt deelnemen, bijvoorbeeld omdat u meer energie bent gaan verbruiken, neem dan contact op met Deventer Energie. Als er zonparticipaties beschikbaar zijn, kunt u die overnemen. Anders zetten wij u voor het gewenste aantal zonparticipaties op de wachtlijst en nemen contact met u op zodra deze beschikbaar zijn. De overnameprijs is steeds de op dat moment resterende waarde van de zonparticipaties.

 • Ik ga verhuizen naar buiten de postcoderoos en kan mijn zonparticipaties niet over doen aan de nieuwe eigenaar. Wat moet ik doen?

  Wanneer u verhuist naar een andere woning binnen het postcodegebied van de Zonneroos, dan kunt u uw zonparticipaties behouden. Verhuist u naar een woning elders, dan moet u op zoek naar een andere of nieuwe deelnemer die ze wil overnemen.
  U kunt uw zonparticipaties ook aanbieden via Deventer Energie. De coöperatie zoekt mee naar geïnteresseerden die ze willen overnemen. De overnameprijs is steeds de op dat moment resterende waarde van de zonparticipaties.

 • Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met mijn zonparticipaties?

  Wanneer u verhuist naar een andere woning binnen het postcodegebied van de Zonneroos dan kunt u uw zonparticipaties meenemen. U geeft dan een adreswijziging door aan Deventer Energie.
  Verhuist u naar een woning buiten dit gebied, dan kunt u de zonparticipaties zelf niet meer gebruiken. Het beste is dan ze over te dragen aan een andere of een nieuwe Zonneroosdeelnemer, bijvoorbeeld de nieuwe bewoner van uw oude woning. U kunt uw zonparticipaties ook aanbieden via Deventer Energie. De coöperatie zoekt mee naar geïnteresseerden die ze willen overnemen. De overnameprijs is steeds de op dat moment resterende waarde van de zonparticipaties.

 • Wat gebeurt er als het tarief van de energiebelasting omhoog gaat? Of omlaag?

  Als deelnemer aan de Zonneroos betaalt u geen energiebelasting over de hoeveelheid kWh-en die uw panelen produceren. Het belastingtarief wordt elk jaar opnieuw vastgesteld in de Tweede Kamer. Als het tarief omhoog gaat is uw voordeel groter. Als het tarief omlaag gaat is uw voordeel kleiner. De minister heeft beloofd dat bij nieuw beleid t.a.v. de energiebelasting de rentabiliteit van zonneroosprojecten op orde zal blijven. 

 • Wat gebeurt er als de energieprijs (het leveringstarief) naar beneden gaat? Of omhoog?

  Het leveringstarief gedeelte van de energieprijs is niet van invloed op het voordeel dat u behaald met uw zonparticipaties. Uw voordeel wordt bepaald door het energiebelastingtarief en de btw daarover. 

 • Wat gebeurt er als de dakeigenaar of gebruiker van het pand failliet gaat?

  Als de dakeigenaar of gebruiker van het pand failliet zou gaan, komt er een nieuwe eigenaar en gebruiker van het pand. Die is gebonden aan de afspraken in de Akte van Opstal, die blijven ook in deze situatie geldig. 

 • Ik heb zonparticipaties, maar wil het aantal verlagen. Kan dat?

  Als u in de komende jaren minder zonparticipaties kunt benutten dan u hebt, bijvoorbeeld omdat u minder energie bent gaan verbruiken, neem dan contact op met Deventer Energie. Wij kijken dan of iemand op de wachtlijst uw overtollige zonparticipaties wil overnemen. De overnameprijs is steeds de op dat moment resterende waarde van de zonparticipaties.

 • Lopen we geen risico als het pand waarop de zonnepanelen komen te liggen bijvoorbeeld over tien jaar een andere eigenaar of bestemming krijgt?

  We maken altijd afspraken die het gebruik van het dak gedurende de looptijd van het project waarborgen. Deze afspraken worden bij de notaris vastgelegd in een zogenaamde ‘Akte van Opstal’. Ze blijven van kracht, ook als het pand een nieuwe eigenaar of bestemming krijgt.

 • Hoe zit het precies met die vrijstelling van energiebelasting voor deelnemers aan een postcoderoosproject?

  Per 1 januari 2016 hebben leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren recht op volledige vrijstelling van energiebelasting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen of gevestigd zijn. De vrijstelling van energiebelasting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de deelnemers, tot maximaal het eigen verbruik en tot max. 10.000 kWh per jaar. De vrijstelling wordt voor 15 jaar gegarandeerd door de Belastingdienst. 

 • Op mijn huidige energierekening staan netwerkkosten voor Enexis. Blijven deze?

  Ja, hieraan verandert niets. Dit zijn vaste kosten die niet afhankelijk zijn van de hoeveelheid of soort stroom die u geleverd krijgt. 

 • Ik loop tegen de 70. Wat gebeurt er wanneer ik binnen de looptijd van het project kom te overlijden?

  De zonparticipaties zijn uw eigendom. Wanneer u komt te overlijden, behoren ze toe aan uw erfgenamen. Als zij het gebruik ervan niet kunnen of willen voortzetten, kunnen uw erfgenamen de zonparticipaties overdragen aan een andere deelnemer of een kandidaat op de wachtlijst van Deventer Energie.

 • Wat doe ik als ik al bij Pure Energie zit?

  Was u al eerder overgestapt naar Pure Energie? Dan is er geen probleem. Bij de definitieve intekening voor uw participaties meldt u dit. U profiteert van alle voordelen.

 • Wat doe ik als mijn huidige energiecontract nog lang niet is afgelopen?

  Controleer eerst of uw huidige leverancier bereid is uw recht op belastingvrijstelling voor Zonneroos-energie via uw jaarfactuur te verrekenen. Is dit het geval dan kunt u deelnemen aan de Zonneroos, en eventueel later overstappen naar Pure Energie.
  Als uw huidige leverancier uw recht op belastingvrijstelling niet honoreert, dan kunt u uw huidige energiecontract tussentijds opzeggen. Dat kan altijd, al is het gebruikelijk dat energieleveranciers bij tussentijds opzeggen een boete in rekening brengen (niet elke leverancier doet dit!).
  Het is aan u zelf om te bepalen of u bereid bent de boete te betalen, bijvoorbeeld omdat deelnemen in de Zonneroos zo aantrekkelijk is. Voor uw overstap hebt u de tijd tot het moment dat de Zonneroos stroom gaat leveren.

 • Moet ik overstappen voor elektriciteit én gas?

  In principe is het voldoende om alleen voor elektriciteit over te stappen naar Pure Energie. Stapt u echter ook voor gas over dan profiteert u van een hogere korting op de contributie van Deventer Energie.

 • Moet ik van mijn huidige energieleverancier overstappen naar Raedthuys Pure Energie?

  Nee, dat hoeft niet. Een voorwaarde is wel dat uw huidige energieleverancier meewerkt aan het verrekenen van uw recht op vrijstelling van de energiebelasting. Het is verstandig dit vooraf te controleren. Deventer Energie kan u hierbij assisteren.
  Het extra voordeel van een verlaagd leveringstarief van 0,5 €cent/kWh geniet u alleen als u wél overstapt naar Raedthuys-Pure Energie.

 • Hoe verdien ik de Zonparticipaties terug?

  Als deelnemer in een postcoderoosproject heeft u recht op vrijstelling van energiebelasting, voor het aantal kWh-en dat overeenkomt met uw aandeel in de totale productie. Deze vrijstelling geldt gedurende 15 jaar. Momenteel (2019) betaalt u 9,863 €cent/kWh energiebelasting excl. BTW, dus 11,93 €cent/kWh incl. BTW. U geniet een bijkomend voordeel als u klant bent van onze partner Raedthuys-Pure Energie, omdat deze leverancier de energie uit het project aan u doorlevert  tegen een verlaagd leveringstarief.  De korting is 0,5 €cent/kWh. Bij elkaar opgeteld  is uw voordeel dus bijna 12,5 €cent/kWh, ofwel ruim 31 euro per participatie per jaar. Zo verdient u jaarlijks een stukje van uw zonparticipatie(s) terug, zodat u na ca. 10 jaar uw gehele inleg heeft terugverdient. U heeft daarna nog 5 jaar puur voordeel. 

   

 • Waarom is er gekozen voor Raedthuys Pure Energie?

  Deventer Energie werkt al langer samen met Raedthuys-Pure Energie, onder andere in ons gezamenlijke Windpark Kloosterlanden. Pure Energie levert aan haar klanten 100 % Nederlandse groene stroom (wind- en zonne-energie), en gas waarvan de CO2-uitstoot volledig wordt gecompenseerd.

 • Wanneer heb ik mijn investering in zonparticipaties terugverdiend?

  De Zonparticipaties verdienen zich terug in ongeveer 10 jaar. Dit is vooral afhankelijk van het tarief van de energiebelasting. Als dit tarief stijgt, verdient u ze sneller terug; als het tarief daalt, duurt het wat langer.

   

 • Hoe wordt de door mijn panelen opgewekte stroom verrekend?

  Dit gebeurt achteraf, na elk productiejaar van de Zonneroos. Deventer Energie geeft aan uw energieleverancier door hoe groot uw aandeel is in de Zonneroosproductie van dat jaar, dus voor hoeveel kWh-en u recht heeft op teruggave van de Energiebelasting + BTW daarover. Als u stroom afneemt van Pure Energie krijgt u ook nog de korting van 0,5 €ct/kWh teruggestort.

 • Hoeveel stroom produceert 1 zonparticipatie?

  Eén zonparticipatie (paneel) levert gemiddeld over alle jaren ongeveer 250 kWh per jaar. De precieze opbrengst wordt voortdurend gemeten en gemonitord en aan het einde van elk productiejaar vastgesteld en naar rato verdeeld over de participaties. 

 • Wat zijn de voordelen van meedoen met een postcoderoosproject?

  De voordelen van meedoen zijn minder CO2-uitstoot als gevolg van uw energieverbruik, teruggave van energiebelasting en – als u uw energie, via de coöperatie, geleverd krijgt door Raedthuys-Pure Energie – een lager leveringstarief. Daarnaast bent u als deelnemer lid van de Deventer Energie Cooperatie en heeft u zeggenschap in de activiteiten die DE onderneemt en kunt u zelf actief worden in de Cooperatie. 

 • Ik woon niet in het postcodegebied waar nu een project start. Kan ik wel meedoen?

  Deventer Energie probeert in alle postcodegebieden van Deventer de mogelijkheid te bieden aan bewoners om aan een postcoderoosproject deel te nemen. Daarom ontwikkelen wij meerdere postcoderoosprojecten, maar niet allemaal tegelijk. Als u geinteresseerd bent om deel te nemen, kunt u zich vrijblijvend aanmelden bij Deventer Energie als belangstellende. Wij zullen u dan benaderen, zodra wij in uw postcoderoosgebied met een postcoderoosproject starten. Als u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief blijft u vanzelf op de hoogte van onze vorderingen. U kunt natuurlijk ook al vast lid worden van DE.  

   

 • Ik heb een bedrijf aan huis. Kan ik meedoen?

  Ja, dat kan. U kunt als bewoner meedoen als uw contract voor stroomlevering op uw eigen naam staat. U kunt meedoen als bedrijf als uw stroomleveringscontract op naam staat van uw bedrijf.

 • Ik huur een woning. Kan ik dan ook meedoen?

  Jazeker, tenzij u inclusief energiekosten huurt. U moet dus afnemer zijn van stroom en zelf een energiecontract met een energieleverancier hebben. 

 • Als een postcoderoosproject volgeboekt is, en ik wil toch mee doen. Kan dat?

  Als een postcoderoosproject volgeboekt is, meldt u zich dan toch aan via het inschrijfformulier. Wij houden een wachtlijst bij en als er deelnemers afhaken of verhuizen, geven we u bericht. Dan kunt u alsnog meedoen. Wij gaan meerdere postcoderoosprojecten starten, die kunnen elkaar qua postcodegebied ook overlappen, dus wellicht past u in een volgend project. 

 • Ik wil meedoen met een postcoderoosproject. Wat moet ik doen?

  U schrijft in voor het aantal zonnepanelen participaties dat u wilt hebben. Dat kan via het inschrijfformulier op de website.

 • Duidelijke bijdrage zonne-energie Deventer

  De Zonneroos levert een duidelijke bijdrage aan de productie van lokale, duurzame energie en de vermindering van CO2-uitstoot in Deventer. De 1000 zonnepanelen hebben uiteindelijk een opbrengst van circa 250.000 kWh per jaar en besparen daarmee elk jaar ongeveer 125.000 kg CO2-emissie. Met alleen dit project groeit het aantal zonnepanelen in Deventer met drie procent.
  Deventer Energie voert dit zonne-energieproject uit in samenwerking met onder meer Sallcon, die het dak voor dit doel gratis beschikbaar heeft gesteld.

 • Nieuwe coöperatieve zonnedaken in Deventer

  Het is de ambitie van Deventer Energie om in de komende jaren nog meer Zonneroosprojecten in de gemeente Deventer te ontwikkelen. Er zijn veel mogelijkheden. Op bedrijventerreinen in Deventer zijn veel panden met platte daken, die erg geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Wilt u van uw dak een zonnedak maken? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

  Ook een dak beschikbaar? Vertel het ons.

 

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.