header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Deventer Energie maakt écht werk van duurzame energie. Wie over de snelweg A1 bij Deventer rijdt, kan ze niet missen: de twee Deventer windmolens.

Sinds 2015 is Deventer Energie samen met de groene energieleverancier Raedthuys Pure Energie uit Enschede eigenaar van Windpark Kloosterlanden in Deventer. De molens produceren samen jaarlijks 8,5 miljoen kiloWattuur windenergie, goed voor het stroomverbruik van zo'n 2700 huishoudens. Daarmee leveren we een mooi aandeel in de duurzame energieproductie van Deventer.

SAMEN INVESTEREN

Deventer Energie is voor 25% aandeelhouder van Windpark Kloosterlanden. De overige aandelen zijn in handen van groene energieleverancier Raedthuys Pure Energie uit Enschede. Voor de exploitatie van de windmolens is een aparte VOF opgericht waarin de aandeelhouders samenwerken. Circa 90 leden van Deventer Energie hebben geïnvesteerd in het windproject, enerzijds vanuit ideële overwegingen, maar anderzijds ook vanwege het financiële rendement van de participatie. Deventer Energie en Raedthuys Pure Energie zijn dus samen eigenaar van dit windpark. Deze unieke samenwerking tussen een energiecoöperatie van particulieren met een energieleverancier is hier voor het eerst toegepast en heet daarom het Deventer Model. Deze co-creatie is een voorbeeld voor nieuwe windprojecten in Nederland.

KENMERKEN VAN DE DEVENTER MOLENS

Windpark Kloosterlanden is in 2015 gebouwd. Binnen één jaar tijd verrezen beide molens. De westelijke molen staat bij de carpoolplaats Deventer in de buurt van de opritten naar de A1. De andere molen ligt iets verder naar het oosten aan de A1. De molens van windpark Kloosterlanden zijn turbines van het type Enercon E92 en hebben elk een vermogen van 2,35 MW (megaWatt). De hoogte van de mast is 89 meter en de wieken (rotor) reiken tot 135 meter hoogte. De rotor heeft een diameter van 92 meter. Een moderne windmolen is een ingenieus staaltje techniek.

In de mast en de gondel, waar de rotor aan bevestigd is, is de nodige elektronica geplaatst, die de geproduceerde stroom geschikt maakt voor het elektriciteitsnet. De Deventer molens zijn geluidsarm. De achterkanten van de wieken zijn gekarteld. Dankzij deze 'uilenveertjes' maakt het draaien van de molen minder geluid. Deze techniek is afgekeken van de vleugels van roofvogels. Op 31 oktober 2015 is het windpark officieel geopend. Daarbij werd de beschildering van EgbertEGD op de voet van de oostelijke Deventer windmolen onthuld. 

 

 • Waarom windmolens in Deventer?

  De gemeente Deventer heeft zich als doel gesteld om over te stappen naar duurzame energie om het broeikaseffect door CO2 uitstoot te beperken. Zij streeft naar energieneutraliteit in 2030 door zo veel mogelijk energie te besparen én door zonne- en windenergie op te wekken. Vooral windmolens leveren veel duurzame energie tegen relatief lage kosten. Omdat windenergie nog altijd een onderwerp is van maatschappelijke discussie (beeldbepalend in het landschap, geluidsoverlast, schaduwhinder) doet Deventer Energie er alles aan om samen tot goede oplossingen te komen.

 • Draagvlak voor windenergie

  Nu de windmolens er staan, is de meerderheid (68%) van de Deventer bevolking positief over de windmolens. Dat blijkt uit het onderzoek dat de gemeente Deventer in 2016 heeft gehouden. Ook in het aangrenzende dorp Epse heeft de feitelijke ervaring met de windturbines geleid tot een genuanceerdere mening vergeleken met de fase voorafgaande aan de bouw. Positieve en negatieve opinies houden elkaar in Epse nu ongeveer in evenwicht.
  Op basis hiervan heeft Deventer Energie geconludeerd dat er voldoende draagvlak is voor de plaatsing van meer windturbines, mits de locaties net zo geschikt zijn als de huidige. Deventer Energie hoopt dat het gemeentebestuur en de gemeenteraad -met het oog op de breed gedragen doelstelling 'Deventer Energieneutraal in 2030' - locaties aanwijzen voor windenergie in Deventer. Deventer Energie wil hieraan graag haar bijdrage leveren.

 • Opbrengsten Deventer Windstroom

  De Deventer molens beginnen al bij zwakke wind stroom te leveren, maar bij krachtige wind werken ze op vol vermogen. Gelukkig waait het op 85 meter hoogte altijd harder dan op de grond. Gemiddeld wekken beide molens jaarlijks zo'n 8,5 miljoen kiloWattuur groene stroom op. Dat is net zoveel als ongeveer 40.000 zonnepanelen en het stroomverbruik van zo'n 2700 huishoudens. Een flinke bijdrage aan het energieneutraal maken van Deventer! De energieproductie is afhankelijk van de kracht van de wind en varieert per jaar.

 • Ook investeren in Windpark Kloosterlanden?

  Ruim 90 leden van Deventer Energie hebben geïnvesteerd in het Windpark Kloosterlanden. Zij hebben gezamenlijk € 400.000,- bijeen gebracht door participatiecertificaten te kopen. Zo'n participatie is een lening van € 250,- aan de DE-Wind BV, de dochteronderneming van Deventer Energie. De participatie geeft gedurende de levensduur van het windpark (naar verwachting 20 jaar) recht op 2,5 % rente per jaar plus een variabele winstuitkering. Na de levensduur van het windpark (of eerder als je wilt uittreden) krijg je je lening terug.

  Soms worden participatiecertificaten teruggegeven en zijn dan beschikbaar om opnieuw uit te geven. Heeft u belangstelling om te investeren in windenergie?

  Interesse? Laat het ons weten.

 • Een kijkje nemen in de windmolen

  Elk jaar tijdens de Nationale Winddag in juni houdt Deventer Energie samen met Pure Energie open huis bij de westelijke windmolen. Iedereen kan in de molen binnenkijken en krijgt uitleg over de werking van de molen. Belangstelling? Houd onze website in de gaten. Wilt u met een groep op een ander moment een kijkje nemen bij de Deventer windmolen?

  Neem contact op om een kijkje te nemen

 • Hoe bouw je een windmolen?

  Een windmolen wordt in de fabriek in onderdelen gemaakt. Op locatie moet er eerst een stevige fundering gelegd worden. Als alle onderdelen van de molen klaar zijn, vervoeren speciale vrachtwagens die naar de bouwplaats. Met hulp van een extra hoge hijskraan bouwen specialisten de windmolen op. Hieronder zie je hoe het bouwproces in Deventer is verlopen.

   

  Foto's van de bouw van de windmolen in 2015

 • Waarom staat de molen stil?

  Moderne windmolens staan soms stil. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn:
  • Er staat geen wind
  • Er wordt onderhoud aan de turbine wordt uitgevoerd en de molen wordt uit veiligheidsoverwegingen stilgezet. Technische medewerkers zijn in of bovenop de gondel aan het werk.
  • Er is veel hinder van slagschaduw op nabij gelegen woningen of bedrijven. Beide molens van windpark Kloosterlanden hebben een stilstandsvoorziening die dit automatisch regelt. Het speelt alleen bij lage zonnestanden tijdens werktijd, dus in het winterseizoen.
  • Als het vriest en er kans bestaat op ijsvorming op de bladen zet de besturingscomputer de windturbine automatisch uit. Naast het feit dat er onbalans in de rotor kan ontstaan, wordt dit vooral gedaan om het risico te voorkomen dat brokken ijs worden weggeslingerd en op de A1 terecht komen. Een sensor in de windturbine meet of de weersomstandigheden (combinatie van temperatuur en vocht) zodanig zijn dat dit risico zich voordoet.

   
 • Meer weten over windenergie

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.